OFERUJEMY USŁUGI DLA
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
____

- prowadzenie uproszczonych form księgowości na zasadach ogólnych –Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
-prowadzenie ewidencji przychodów dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego,
- rozliczenia VAT w pełnym zakresie ,
- prowadzenie Ksiąg Handlowych z uwzględnieniem polityki rachunkowości,
- rozliczanie zobowiązań i należności z windykacją na życzenie klienta,
- doradztwo w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz wyboru formy opodatkowania dla osób planujących otwarcie własnej Firmy,
- sporządzanie Zeznań rocznych PIT, CIT,
-przygotowanie dokumentacji wraz z wnioskiem VZM w celu zwrotu VAT z niektórych wydatków na materiały budowlane,
-przygotowanie sprawozdań finansowych :Bilans ,Rachunek Zysków i Strat, Przepływ Środków Pieniężnych etc
- kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej wraz z rozliczeniami pracowników .
- obsługa umów cywilno-prawnych :umowy o dzieło oraz umowy zlecenia.
- organizujemy szkolenia BHP i PPOŻ
- pomagamy w ubieganiu się o przyznanie pomocy ze środków unijnych.
- sporządzamy rozliczenia ZUS w pełnym zakresie usług.
- świadczymy usługi administracyjne w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji u klienta.